Minsta möjliga ansträngning

Att praktisera yoga innebär att vara fullomligt närvarande i kropp, andning och det som är just nu.

Din kropp har en enorm intelligens som du ka få tillgång till, inte genom förståelse eller ord och tankar utan genom fullständig närvaro i kroppen. Din hjärna tar 30% av all din energi och omvandlar det till tankar och om du dessutom riktar din uppmärksamhet till det som sägs i huvudet så minskar energin och kraften i din kropp.

 

Om du hela tiden försöker hitta ”rätt” och utesluta ”fel” så blir tiden mellan beslut och uförande längre. Dina rörelser blir något mindre koordinerade, din styrka oerhört mycket lägre och din flexibilitet sämre.

 

Genom att praktisera yoga under fullkomlig närvaro, att utesluta alla ljud, intyck och att bara känna in i nuet utan att analysera eller söka efter ”rätt” position, ger dig inte bara en enorm utveckling av ditt fysiska utövande. Denna inställning till yoga skapar också neurologiska spår i ditt nervsystem och i din hjärna till de delarna av ditt psyke som känner tillit, självsäkerhet och flöde. Det i sin tur leder onekligen till djup avslappning och frigörelse av ännu mera energi.

Inom den klassiska yogan finns åtta grenar, du kan läsa mera om de här. Den femte grenen heter pratyahara och det betyder ”kontroll av sinnena”. Med kontroll betyder att jag själv avgör vilka sinnesintryck jag ska lägga mitt fokus på.

Ska jag fokusera på ljud, yttre instruktioner, mina medyogis rörelser och tankar om rätt och fel, eller ska jag lyssna djupare in i mig själv och utforksa med hjälp av min närvaro och min känsel var jag är som starkast, var jag är som smidigast och hur min andning kan få mig i djupare avslappning oh högre medvetenhet av det som händer just nu. Det är ett sätt att skärpa fokuset.

 

Din yogalärare är en guide som ska guida dig in i dig själv utan att ge dig för exakta tekniker. Vi är alla olika, våra kroppar är alla individuella och bara genom att skärpa ditt medvetande kan du hitta din egen styrka, din egen ergonomi och hur du kan röra dig för att få maximal tillfredställelse och lätthet i nuet.

 

Yogans positioner är så genialiskt konstruerade och det går inte att göra samma asana två gånger. Varje gång du utövar en position hittar nervsystemet det sätt som just nu är det lättaste och minst energikrävande om du utför positionen med närvaro i din kropp. Allting i naturen strävar efter en och samma sak, MINSTA MÖJLIGA ANSTÄNGNING.

 

Du är en del av naturen och om du litar på din intuition och inteligens, så hittar du DIN exellens.

Share on Facebook

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *